Idea

Inicjatywa edukacyjna na rzecz regionu

Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej polskie relacje gospodarcze, wewnętrzne i zewnętrzne, ulegają dynamicznym zmianom.
Stale poprawiająca się w długim okresie międzynarodowa koniunktura biznesowa wpłynęła też w oczywisty sposób na rynek pracy. Wielu wysoko wyspecjalizowanych pracowników, ze wszelkich dziedzin życia, skorzystało z otwartych granic i nieograniczonych możliwości przesiedlania się. Pracują teraz  np. w Wielkiej Brytanii, Holandii  lub w  krajach skandynawskich.

Stworzyło to odczuwalne problemy w możliwości obsadzania istotnych dla procesu inwestycyjnego stanowisk, szczególnie w branży budowlanej. Dostrzegając tę coraz bardziej dotkliwą sytuację, grono szczecińskich firm z tego sektora postanowiło rozwiązać ją na drodze inicjatywy edukacyjnej.

W ten sposób na skutek działań zarządów Calbudu, Elektrobudu i Kariery Plus powołano Fundację Kreator Wiedzy. Celem statutowym Fundacji jest przede wszystkim kształcenie i doskonalenie zawodowe fachowców z zakresu wielu specjalności budowlanych, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągali pełną zawodową samodzielność i stanowili wartościową kadrę dla firm.

Fundacja będzie wspierać również rozwój osobisty uczestników kursów oraz służyć im doradztwem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób napływających z Ukrainy.