Kreator Wiedzy

Powrót szkolnictwa zawodowego - komentarz Wojciecha Brażuka

Jednocześnie z zakończeniem pierwszej edycji egzaminów SEP swoją działalność, oficjalnie, rozpoczęła nowa szczecińska fundacja – KREATOR WIEDZY. Została założona przez kilka znanych szczecińskich firm. Celem jej działalności jest szeroko pojęte podnoszenie poziomu szkolnictwa zawodowego w Szczecinie oraz regionie, wsparcie rzemiosła i rozwoju przedsiębiorczości.

– Od dawna można było zauważyć zapaść szkolnictwa zawodowego w Szczecinie oraz kraju. Ale jednocześnie sam rynek pracy w Polsce wyraźnie wskazywał, że brakuje nam fachowców z prawdziwego zdarzenia. Podobne opinie wyrażali eksperci. Przestano dbać o kształcenie zawodowe młodych ludzi. Widać to wyraźnie kiedy nagle próbujemy skorzystać z pomocy np. ślusarza, elektryka. Wyraźnie podupadło rzemieślnictwo. Pewne zawody zniknęły z rynku i tej luki nie da się zapełnić. Musimy przywrócić szkolnictwo zawodowe, fachowcy muszą wrócić na rynek pracy. Nie chcemy zastępować w tym resortu oświaty. Chcemy tylko pomóc w tym procesie – zapewnia Wojciech Brażuk z firmy Kariera na Plus, jednej z założycieli Fundacji.