Aktualności

Aktualności

Misją Fundacji jest edukacja 
odpowiednio wykwalifikowanych kadr
dla firm z Regionu.

Aktualności