„Mówi się że…” z prof. G. Kołodko

Szczecin, 06.09.2021r.