Powrót szkolnictwa zawodowego

Egzaminy na uprawnienia SEP

Zakończyła się pierwsza edycja szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych. Jednocześnie swoją działalność rozpoczęła nowa szczecińska fundacja – KREATOR WIEDZY, która zajmie się rozwojem szkolnictwa zawodowego w Szczecinie i regionie.

Do egzaminu przystąpili pracownicy jednej ze szczecińskich firm elektrycznych. Osiem osób ubiegających się o uprawnienia SEP – szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych. Trzy osoby występowały po raz pierwszy o takie uprawnienia (w ich przypadku kurs przygotowujący do egzaminu wynosił 10 godzin szkolenia)oraz pięć osób odnawiających takie uprawnienia (kurs pięciogodzinny). 

Zakres egzaminu dotyczył obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno – pomiarowych urządzeń elektrotermicznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zespołów prądotwórczych, urządzeń do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektrycznych sieci trakcyjnych, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Szkolenia i egzaminy odbyły się w czwartek 26 listopada i piątek 27 listopada 2020 roku. Wszyscy zdali egzamin. Egzamin odbywał się w zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.