Projekt „Energia + Technologia = Szkoła + Zawód – Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości”.

Mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja Kreator Wiedzy wraz z Uniwersytetem w Stralsundzie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie realizuje jako partner projekt w ramach programu Interreg „Energia + Technologia = Szkoła + Zawód – Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020

Projekt ma na celu stworzenie sieci edukacyjnej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi na różnych poziomach w Polsce i w Niemczech, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom edukacji. Celem jest opracowanie wspólnej strategii włączania zagadnień technicznych związanych z systemami energii odnawialnej do przedmiotów szkolnych i programów nauczania w szkołach ponadpodstawowych w celu stosowania nowych metod praktycznych i wzbudzenia zainteresowania kwestiami technicznymi.

Nasze cele:

• Stworzenie bardziej kreatywnego i intuicyjnego środowiska nauczania, motywującego nauczycieli i uczniów do dobrowolnego zgłębiania zagadnień techniki. 

• Stworzenie wspólnych narzędzi edukacyjnych, w tym eksperymentów związanych z systemami energii odnawialnej 

• Budowanie trwałych relacji pomiędzy regionalnymi przedsiębiorstwami, szkołami i uniwersytetami w dziedzinie energii odnawialnej 

• Promowanie zainteresowania uczniów i studentów zawodami technicznymi oferowanymi w regionie pomorskim oraz zatrzymania przyszłych specjalistów w regionie. 

• Zainspirowanie nauczycieli przedmiotów do aktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotów

pixabay.com
pixabay.com

Nasze plany:

• Stworzenie przewodnika wycieczkowego dla nauczycieli, który informuje o ofertach wycieczek i współpracy przedsiębiorstw z branży energetycznej. 

• Organizacja projektów szkolnych, eksperymenty ilustrujące różne systemy energii odnawialnej, zadania edukacyjne

• Organizacja transgranicznego konkursu pomysłów dot. technologii OZE

• Stworzenie platformy internetowej informującej o odnawialnych źródłach energii, ich wykorzystaniu w regionie oraz zawierającej niezbędne materiały dydaktyczne

• Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli nt. rozwoju technologii OZE