Rewolucja w prawie budowlanym – dla elektryków

19 października odbędzie się II edycja szkolenia „Rewolucja w Prawie Budowlanym – kierowanie budową w 2021r.”.

Tym razem skupimy się na branży elektrycznej.
Poruszymy zagadnienia nie tylko związane ze zmianami w prawie budowlanym, ale także omówimy istotne i nieistotne odstępstwa od projektu oraz prawidłowe przygotowanie dokumentów do odbioru budynku – wszystko z naciskiem na branżę elektryczną i teletechniczną.
Szkolenie dedykowane jest dla kadry inżynierskiej budów biorącej czynny udział w procesie budowlanym. Program szkolenia został opracowany tak, aby poruszać przede wszystkim praktyczne stosowanie przepisów przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prowadzący
mgr inż. Andrzej Gałkiewicz
inżynier budownictwa lądowego
ekspert w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
wieloletni praktyk w stosowaniu przepisów ustawy Prawo budowlane
od wielu lat przewodniczący komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Szkolenie prowadzone stacjonarnej, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, czas trwania – ok. 3 godz.

Harmonogram szkolenia


14:00 – 14:30 Sesja 1 – omówienie istotnych zmian przepisów prawa z dziedziny budownictwa wydanych w 2020 i 2021 r.

5 min. przerwa

14:35 – 15:20 Sesja 2 – omówienie zmian wynikających z nowelizacji z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

10 min. przerwa

15:30 – 16:30 Sesja 3 – przygotowanie budynku do odbioru – omówienie prawidłowego przygotowania dokumentacji odbiorowej oraz najczęściej popełnianych błędów

16:30 – 17:00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Firmy i osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu.