SEP – krok do kariery

Rozmowa z Robertem Woźniakiem, prezesem szczecińskiej firmy Elektro–BUD o egzaminach SEP, i korzyściach jakie przynoszą pracownikom.

  • W jaki sposób taki egzamin wpływa na pozycję pracownika w zakładzie pracy? Czy np. podnosi to jego wynagrodzenie, czy jest kierowany do bardziej odpowiedzialnych zadań? 
  • Dzięki szkoleniom zawodowym pracownicy zyskują nowe kwalifikacje, potwierdzają zdobyte wcześniej umiejętności i doświadczenie. Bez wątpienia świadectwo zdania takiego egzaminu podnosi wartość pracownika, wpływa na konkurencyjność na rynku pracy, umacnia jego pozycję w firmie w stosunku do osób, które takich uprawnień nie posiadają. Dla firmy – kadra pracownicza posiadająca stosowne uprawnienia kwalifikacyjne jest potwierdzeniem kompetencji i gwarancją profesjonalizmu firmy.
  • Jak reagują na to pracodawcy – czy doceniają to, że pracownik podnosi swoje kwalifikacje potwierdzone oficjalnym egzaminem? Czy, mówiąc wprost, leży to w ich interesie?
  • Oczywiście podnoszenie kwalifikacji leży w interesie zarówno pracowników jak i pracodawców. Rozwój osobisty pracowników, zdobywanie nowej wiedzy, kwalifikacji i uprawnień jest drogą rozwoju osobistego i otwiera możliwość dalszego rozwoju i awansu zawodowego. Podnosi konkurencyjność pracownika na rynku pracy. Dla pracodawcy taka aktywność i chęć zdobywania nowych uprawnień przez pracownika jest sygnałem, że pracownik chce się rozwijać, dobrze czuje się w firmie i wiąże z nią swoją przyszłość. Taka postawa pracownika daje pracodawcy jasny sygnał, że warto inwestować w jego rozwój, a to jest korzystna sytuacja dla jednej i drugiej strony, szczególnie w obecnym czasie, kiedy stabilność na rynku pracy jest mniejsza.
  • Jak Pan ocenia – czy sami pracownicy są lub będą zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i przystępowaniem do takich egzaminów? 
  • Z zainteresowaniem jest różnie. Jednak każdy pracownik stawiający na rozwój osobisty, mający pomysł na ścieżkę swojej kariery, chętnie korzysta ze szkoleń i przystępuje do egzaminów potwierdzających kompetencje. Jeśli jest zdecydowany na pracę w branży elektrycznej, podchodzi do tego poważnie i chce być profesjonalistą w zawodzie, to jest zainteresowany podnoszeniem kwalifikacji. Zazwyczaj, zdobywając jedne uprawnienia, od razu wyznacza sobie kolejne cele. A jak wiadomo, wyszkolona kadra daje dużo większe możliwości firmie i gwarantuje jakość świadczonych przez nią usług.

Dziękuję za rozmowę.